“Ek kyk op na die berge:
waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
My hulp kom van die Here
wat hemel en aarde gemaak het.”

Myhulp is ‘n webwerf van die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika.

Die doel van die webwerf is om mense wat hulp soek van inligting oor geestesgesondheid te voorsien. Die webwerf gee verder kontakbesonderhede van professionele persone en instansies waar moontlik hulp verkry kan word. Die hulpbronne op hierdie webwerf is in die Wes-Kaap gebaseer.

Ps 121 vra ‘n vraag wat die meeste mense al gevra het: “Waar sal my hulp vandaan kom?” Hierdie webwerf gaan van die veronderstelling uit dat God mense gebruik om ander te help en wil jou dus in kontak bring met moontlike hulpbronne. As jy voel dat jou probleem te groot geword het om self op te los, sal jy hier inligting kan kry waar en by wie jy in jou omgewing om hulp kan aanklop.

Hoe om hierdie webwerf te gebruik

Dit is baie belangrik dat voordat jy verder gaan, jy sal kennis neem dat jy self verantwoordelik is vir enige finansiële kostes of betalings wat die diensverskaffers vra. Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika kan op geen manier verantwoordelik gehou word vir enige kostes wat ontstaan by die gebruik van die dienste wat in hierdie webwerf genoem word nie.

  • Hierdie webwerf gee inligting oor enkele sake rakende geestesgesondheid en waar jy moontlik om hulp kan aanklop vir ‘n bepaalde probleem.
  • Klik op ‘n onderwerp en soek dan die toepaslike inligting.
  • Die webwerf verskaf ook skakels na ander webwerwe wat inligting oor ‘n groot verskeidenheid onderwerpe gee.
  • Indien jy ‘n vraag wil vra of ‘n aanbeveling wil maak gaan na Kontak MyHulp
  • Voordat jy verder gebruik maak van hierdie webwerf of enige inligting wat hierin vervat is, moet jy asb kennis neem van die skadeloosstelling (sien hieronder).
  • L.W.: Hierdie webwerf funksioneer nie as ‘n krisis- of noodsentrum nie. Navrae word so gou moontlik hanteer maar daar is nie deurlopend iemand aan diens nie.

Skadeloosstelling

Die Nederduits Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika (“die Kerk”), sy opvolgers in titel, sy werknemers, ampsdraers en verteenwoordigers, sal nie aanspreeklik wees vir enige verlies, skade of uitgawe van watter aard ook al, wat direk of indirek veroorsaak word deur die gebruik van die inligting op hierdie webwerf nie.

Die advies en die inligting vervat op hierdie webwerf is van ‘n algemene aard vir gebruik in ‘n self-help omgewing, en het nie ten doel om pasiënt spesifieke advies daar te stel nie. Enige persoon wat ‘n behoefde het aan persoonlike advies, word aangeraai om sy/haar algemene praktisyn of mediese spesialis te kontak.

Die Kerk kan nie die akkuraatheid van enige kontakbesonderhede of enige skakel op enige deel van hierdie webwerf waarborg nie, en die Kerk aanvaar geen verantwoordelikheid hoegenaamd vir die dienste of advies wat gelewer mag word deur derde partye wie op die webwerf geïdentifiseer of aanbeveel word nie.

Ek bevestig dat ek 18 jaar of ouer is, en dat ek die regsbevoegdheid het om toe te stem tot hierdie terme.