Afhanklikheid / Alkohol en ander middels

Wanneer jy, of iemand vir wie jy lief is, vasgevang is in die web van afhanklikheid kan dit lyk asof herstel of rehabilitasies buite bereik is. Daar is egter hoop met die regte besluite, behandeling en ondersteuning. Dit vra natuurlik baie moed en geloof om enige afhanklikheid te oorkom.

Afhanklikheid kan mense op verskillende maniere vasvang. Daar is byvoorbeeld afhanklikheid van alkohol, dwelms, nikotien, die internet, pornografie, dobbel en seks.

Daar is hulp al sou jy ook voel asof jy in ‘n web toegespin en sonder hoop is. Herstel is ‘n lang proses en al het jy al voorheen probeer, moenie moed opgee nie, soek nou hulp, want afhanklikheid kan oorkom word.

As jy bekommerd is oor iemand vir wie jy omgee wat dalk sukkel met afhanklikheid, gaan soek vir jouself riglyne oor hoe om die persoon vir wie jy omgee te help.

Is jy bekommerd dat jy dalk afhanklik is?

Beantwoord die volgende vrae:

(Jy kan enige woord in die plek van alkohol lees bv dwelms, dagga of pornografie):

Het jy die afgelope jaar:

  • Meer alkohol ingeneem as wat jy beplan het?
  • Het die gebruik van alkohol langer aangehou as wat jy beplan het?
  • Het jy probeer om minder alkohol in te neem of op te hou om dit te gebruik?
  • Het jy dalk meer of minder alkohol nodig gehad om dieselfde effek te verkry?
  • Het jy enige ontrekkingsimptome ervaar?
  • Het jy baie tyd spandeer om alkohol te bekom of om te herstel van die gebruik daarvan?
  • Het jy meer tyd onder die invloed van alkohol spandeer as aan jou vriende, stokperdjies of werk?
  • Het alkohol enige newe-effekte op jou emosionele of fisiese gesondheid gehad?
  • Het enigiemand gekla dat jy te veel gedrink het of dwelms gebruik het?

As jy op drie of meer van hierdie vrae positief (ja) geantwoord het, moet jy dadelik hulp soek.

As jy meer wil lees oor afhanklikheid klik op die volgende skakel:

http://www.helpguide.org/home-pages/addiction.htm

Waar kry ek hulp?

As jy enige vrae oor substansverwante aangeleenthede het, skakel die “Substance help-line” by die volgende nommer 021 940 4500 by die detoksifikasie-eenheid by Stikland Hospitaal. Hier sal jy inligting ontvang oor wat die volgende stap is om te neem. Jy kAn ook die volgende tolvry-nommer skakel vir hulp: 0800 121314

Jy sal ook verdere inligting kan kry by: