Aftreebeplanning

Wanneer aftrede op die horison van jou lewe verskyn, is dit ‘n oorgangsfase wat soos enige oorgang emosionele gevolge het. Dikwels maak mense net voorsiening vir die finansiële aspekte van aftrede, maar vergeet dat aftrede ‘n nuwe fase in die lewensreis is.

Hier word nie aandag gegee aan die finansiële aspekte van aftrede nie.  Daarvoor moet ‘n kundige persoon geraadpleeg word. Dit is baie belangrik om ‘n betroubare finansiële adviseur te kry. Mense het al baie groot finansiële verliese in hulle lewe gelei omdat die persone aan wie hulle hul geld toevertrou het, die geld onoordeelkundig en soms ook onwettig aangewend het. Die goue raad is, as iets te goed is om waar te wees, is dit te goed om waar te wees…

Emosionele voorbereiding vir aftrede help dat die oorgang glad verloop en verminder negatiewe gevolge van aftrede.

Wanneer die veranderinge wat met aftrede gepaard gaan positief bestuur word, dien dit as ‘n uitnodiging vir ‘n baie sinvolle en bevredigende fase van die lewe.

Enkele aspekte wat meehelp tot ‘n gelukkig aftrede is:

Herformuleer jou identiteit

Wie is jy nou nadat jy nie meer werk nie?

Wat bepaal jou identiteit?

Wat bring geluk en vrede vir jou?

Vind nuwe betekenis

Waarvoor gaan jy soggens opstaan?

Waar kan jy ‘n bydrae lewer?

Waarvoor is jy op aarde geplaas?

Praktiese beplanning

Waar gaan jy woon?

Waar gaan jy sosiaal inskakel?

Waarmee hou jy jouself besig? (Stokperdjies en belangstellings)

Gesondheid

Het jy voldoende mediese versorging?

Hoe gaan jy jou brein so gesond moontlik hou?

Hoe gaan jy jou liggaam so gesond moontlik hou?

Wanneer jy emosionele probleme tydens aftrede ondervind, gaan praat met iemand, ‘n vriend, berader, sielkundige of selfs jou mediese dokter sodat julle kan beplan waar jy hulp kan vind om jou beste jare sinvol te geniet.