Angs en Paniek

Angs is meer algemeen as wat ons besef en kan baie verskillend lyk en in baie vorme voorkom. Angs is nie altyd sleg nie, want dit help ons om optimaal te funksioneer. Wanneer dit egter jou lewe so beïnvloed dat jy nie meer jouself voel of normaal kan funksioneer nie, kan jy aan die een of ander vorm van ‘n angssteuring ly en dan moet jy hulp kry. Jy weet of die vrese, spanning of stres so erg raak dat dit jou lewe negatief beïnvloed en baie van jou tyd steel. Jy weet ook of die angs so erg raak dat jy soms nie meer gewone take kan uitvoer nie. Daar is verskillende maniere om angs te oorkom en weer beheer oor jou lewe te neem. Jy sal egter hulp moet soek.

Angssteurings en Paniekaanvalle: Tekens, simptome en behandeling.

As jy sommige van die volgende simptome identifiseer en dit nie vanself verdwyn nie, mag jy aan ‘n angssteuring ly.

 • Voel jy gedurig gespanne, bekommerd en angstig?
 • Beïnvloed jou angs jou werk, skool of gesinsverantwoordelikhede negatief?
 • Is jy bang dat iets baie sleg gaan gebeur en dat jy beheer gaan verloor.
 • Word jy dikwels deur vrees oorval wat jy nie kan beheer nie?
 • Vermy jy daaglikse aktiwiteite en situasies omdat jy angstig word?
 • Kry jy soms hartkloppings uit die bloute?

Angssteurings kan op baie maniere voorkom.  By een person kan dit ‘n paniekaanval wees, by die ander is dit dalk vrees om motor te bestuur of in ‘n hyser te klim.  Vir nog ‘n ander persoon mag dit die vrees wees om in die openbaar te praat of te bid.  Sommige mense beleef angs as gevolg van indringende gedagtes of kompulsiewe gedrag. ‘n Indringende gedagte om God te vloek kan geweldige angs by mense veroorsaak.  Ander mag weer voortdurend hande was of huis skoonmaak. Sommige mense mag aanhoudend oor alles en nog wat bekommerd en gekwel wees. Ten spyte van al die verskille, is daar een algemene simptoom, naamlik ‘n aanhoudende en intense vrees en bekommernis in omstandighede waar ander mense nie so angstig sal wees nie.

Fisies simptome van angs

Angs is egter meer as net ‘n gevoel.   Wanneer gevaar waargeneem word, reageer die liggaam deur gereed maak om te veg of te vlug. Angs veroorsaak dus ‘n hele reeks fisiese simptome of reaksies. Dikwels word angs gesien as ‘n fisiese siekte en sal mense wat aan angs ly vir baie doktersafsprake of hospitaalbesoeke gaan voordat angs gediagnoseer word.

Fisiese simptome van angs mag die volgende insluit:

 • Hartkloppings
 • Sweterigheid
 • Ongemak en ongesteldheid van die maag
 • Duiseligheid of ‘n dronk gevoel
 • Kortasemrigheid
 • Bewerigheid
 • Spierspanning en pyn
 • Hoofpyne
 • Moegheid
 • Slaaploosheid

Watter hulp is daar?

Angsteurings kan met terapie en met medikasie behandel word. Soek hulp by ‘n algemene praktisyn, psigiater of sielkundige wat maniere sal vind hoe angs beter beheer en hanteer kan word deur terapie en medikasie.

As jy hulp soek is dit raadsaam om ‘n professionele persoon in jou omgewing te besoek. Klik hier.

As jy meer wil lees oor verskillende angssteurings, kan jy die South African Depression and Anxiety Group (SADAG) se webwerf kontak.