Depressie

Die lewe is soms moeilik en neerslagtigheid oor die dinge wat met jou gebeur kan jou soms moedeloos en terneergedruk laat voel. Moedeloosheid en hartseer is normale gevoelens wat soms in ons lewens inkruip. Wanneer die gevoel van neerslagtheid vir langer as twee weke aanhou en so erg is dat dit jou normale funksionering belemmer, is daar rede tot kommer en vra dit optrede.

Sommige mense beskryf depressies as ’n “donker gat” of ‘n “swart kombers wat oor hulle lewens hang.” Dikwels gaan hierdie donkerte met gevoelens van moedelooshied, hopeloosheid, leegheid, moegheid en sinloosheid saam. Party mense kan selfs kwaad, aggressief en rusteloos voel.

Wat ookal die gevoelens, die siekte Depressie is anders as normale hartseer of moedeloosheid wat vir kort tye ondervind mag word. Die siekte Depressie sal veroorsaak dat iemand nie sy of haar normale dagtake kan uitvoer nie of dit met baie moeite kan doen. Dit het duidelike simptome en moet behandel word. Daar is ook verskillende grade van die siekte van Depressie.

Wat is die simptome van Depressie?

‘n Persoon wat aan die siekte Depressie ly, sal vir langer as twee weke vyf van die volgende simptome ondervind:

 • Neerslagtigheid vir die grootste gedeelte van die dag
 • Gebrek aan lewensgenot
 • Verlies of toename in eetlus en/of gewig
 • Gebrek aan konsentrasie en geheueprobleme
 • Afname in energievlakke en dryfkrag
 • Irritasie
 • Verandering in slaappatroon (slaap meer of minder)
 • Skuldiggevoelens  oor dinge waaroor hulle nie skuldig hoef te voel nie
 • Gedagtes aan die dood of selfmoord

As jy wonder of jy aan die siekte Depressie (Marjor Depressiewe Episode) ly, gaan besoek so gou as moontlik ‘n professionele persoon wat jou kan help.

As jy meer wil lees oor Depressie, besoek die volgende webwerwe:

www.sadag.org

www.helpguide.org

Waar kan jy in jou area hulp kry vir Depressie?

 • Dit is belangrik dat jy sal kontak maak met jou mediese dokter wat saam met jou sal besluit of jy verdere behandeling moet kry.
 • By die naaste geestesgesondheidskliniek sal jy hulp en raad kan kry. Die volgende skakel is ‘n volledige lys van al die klinieke van die Departement van Gesondheid van die Wes-Kaap.  Soek die kliniek en inligting wat op jou van toepassing sou wees. Vir die lys van klinieke klik hier.
 • Jy kan ook jou situasie met jou plaaslike leraar bespreek. Jy kan die gemeente wat op jou van toepassing is, onder hierdie lys vind.
 • Indien jy met ‘n psigiater wil kontak maak, sal jy die inligting hier vind.
 • Indien jy met ‘n privaat sielkundige wil kontak maak, sal jy die inligting hier vind.