Hospitaalbesoeke

Pastorale ondersteuning van pasiënte in hospitale

Wanneer iemand siek word en in ‘n hospitaal opgeneem word, is dit dikwels ‘n uitdagende, traumatise en ‘n lewensveranderende ervaring. Hospivisie is ‘n nie-winsgewende organisasie wat pasiënte en hul families ondersteun wanneer hulle in ‘n hospitaal opgeneem is. Die ondersteuning word op ‘n vrywillige basis gedoen en bied spirituele sorg en berading, emosionele, sosiale, trauma en fisiese ondersteuning.

Indien daar ‘n familielid in ‘n hospitaal opgeneem is waar sy of haar eie predikant nie ondersteuning kan bied nie, kan Hospivisie help. Wanneer jy dus bekommerd is oor iemand wat in ‘n hospitaal opgeneem is en jy wil versoek dat daardie persoon pastorale of spirituele ondersteuning moet kry, kontak Isabella de Kock van Diaconia by 021 957 7113 of Wanda de Jager van HospiVision:

 Tel 021 931-0311 (09:00 – 14:00) & antwoorddiens

Tel x 4924 (Tygerberg Hospitaal interne nommer)

Kamer B11 (E-gang)

Westelike Blok

9de Vloer

Tygerberg Hospitaal

e-pos: wanda@hospivision.org.za

Webwerf:   www.hospivision.org.za

Jy kan ook die webwerf van Hospivisie besoek en meer inligting bekom. As jy belang stel om ‘n bydrae te lewer of self betrokke te raak, klik hier.