Privaat Psigiatriese Klinieke en Geestesgesondheidsorganisasies

Die volgende inligting van privaat psigiatriese klinieke en ander geestersgesondheidsorganisasies kan gebruik word om met ‘n spesifieke kliniek in verbinding te tree:

George

Akeso George

N1 Stad

Claro Clinic is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme, geleë in N1 Stad, ‘n noordelike voorstad van Kaapstad.

Syfred Douglasstraat, N1 Stad, 7463

Kontakbesonderhede:
Tel: 021 595 8500
Faks: 021 595 8501
E-pos: info@claroclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/claro-clinic-n1-city/

Strand/Somerset-Wes

Helderberg Kliniek is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme.  Dit is in die Strand geleë naby winkelsentrums en gastehuise waar die familie en besoekers van pasiënte kan tuisgaan. 

Fijnbossingel 2, Strand

Kontakbesonderhede: 
Tel: 021 841 1000
Faks: 021 841 1001
E-pos: info@helderbergclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/helderberg-clinic/

Durbanville

Tygervallei Kliniek is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme.  Dit is geleë in Rosenpark, Durbanville.

Belvedere Kantoorpark, Blok A, Pasitastraat, Rosenpark, Durbanville.

Kontakbesonderhede:
Tel: 021 974 7660
Faks: 021 974 7691
E-pos: info@tygervalleyclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/tygervalleyclinic/

Bellville

Tijger Kliniek  is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme.  Dit is geleë in Loevenstein, Bellville.

Uys Krige Rylaan 267, Loevenstein, Bellville. 

Kontakbesonderhede:  
Tel: 021 913 7142
Faks: 021 913 7152
E-pos: info@tijgerclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/tijger-clinic-loevenstein/

Milnerton

Akeso Milnerton

Bishops Court

Akeso Montrose Manor

Kenilworth

Akeso Kenilworth

Akeso Adolescents

Kommetjie

Akeso Stepping Stones

Paarl

Sereno Kliniek is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme.  Dit is geleë in die Paarl.

Hoek van Plein- en Colgnystraat, Paarl.

Kontakbesonderhede: 
Tel: 021 872 9760
Faks: 021 872 6955
E-pos: info@serenoclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/sereno-clinic-paarl/

Worcester

Pines Kliniek is ‘n behandelingseenheid vir persone met geestesgesondheidsprobleme.  Dit is geleë in Worcester.

Hoek van Kerk- en Fairbairnstraat, Worcester. 

Kontakbesonderhede:
Tel: 023 342 3113
Faks: 023 342 3114
E-pos: info@pinesclinic.co.za
www.lifepathgroup.co.za/pines-clinic-worcestor/

Table View

Akeso Geestesgesondheidsklinieke:

www.akeso.co.za/PsychiatricClinics

Palm Tree Clinic Table View Kaapstad:

Tel: 021 556 8080 / Fax: 0865 999 761 P.O. Box 158 / Rondebosch / 7701
Cape Town, South Africa
www.palmtreeclinic.co.za/

Nuttige kontakbesonderhede  

Die volgende hulplyne kan ook van nut wees: 

Anxiety and Depression Hotline: 011 783 1474
Dwelmmisbruik/Naranon: 088 130 0327
Aidsline: 0800 012 322
Child Line: 0800 055 555
Life Line: 021 461 1111/4
Alcoholics Anonymous: 021 418 0908
Narcotics Anonymous: 021 797 1400
HEAL (Halt Elder Abuse Line): 0800 003 081

Die volgende instansies se kontakbesonderhede kan ook nuttig wees:

SA Federasie vir Geestesgesondheid 
Privaatsak X46
Braamfontein
2017
Tel: 011-781 1852
Faks: 086 558 6909
info@safmh.org

Cape Mental Health Society
Ivystraat 22
Observatory
7700
Tel: 021 447 9040
Faks: 021 448 8475
E-pos: info@cmh.org.za

Western Cape Forum for Mental Handicap
Tel: 021 510 4686

Tygerbergse Geestesgesondheid-inligtingsentrum

Department Psigiatrie
Universiteit van Stellenbosch
Posbus 19063
Tygerberg
7505
Tel: 021 938 9227 of 021 938 9116
Tolvry: 0800 600 411

The Child Care Information Centre (CCIC)

Maternal and Child Health Information and Resource Centre (MCHIRC)

The Child Health Unit

Red Cross Hospital Children’s Centre
46 Sawkins Road
Rondebosch
7700
Tel: 021 685 4103

Rape Crisis Cape Town Trust

23 Trill Road
Observatory
7925
24-hour Helpline: 021 447 9762