Outisme

Wat is Outisme?

Outistiese Spektrum Stoornis (OSS) en Outisme is beide algemene terme vir ‘n groep baie komplekse breinontwikkelingstoornisse.

OSS is ‘n ontwikkelingstoornis en persone met OSS kommunikeer, leer en gedra hulself dikwels anders as die meeste ander mense.

Persone met OSS se leervermoë, denkpatrone en probleemoplossingsvaardighede kan strek van begaafd tot ernstig ingeperk.

Sommige persone met OSS het baie hulp en ondersteuning met intensiewe ingrepe nodig, terwyl ander minder hulp, ondersteuning en ingrepe nodig het.

OSS word gekenmerk, in verskillende grade, deur die volgende:

 • probleme met sosiale interaksie
 • verbale en nie-verbale kommunikasieprobleme
 • herhalende gedrag
 • verskille in sensoriese persepsie

Wat versoorsaak OSS?

Baie navorsing is al gedoen om te probeer vasstel wat outisme veroorsaak. Ten spyte daarvan kon geen besliste antwoord nog gevind word nie. Daar is navorsing wat daarop wys dat OSS oorerwing ‘n rol speel in die ontwikkeling van ongewone breinontwikkeling en -werking.

Wat ons wel weet is dat:

 • Outisme is niemand se skuld nie. Dit is nie die ouer(s) se skuld dat hul kind met outisme gebore is nie.
 • Dit is NIE ‘n sielkundige of emosionele stoornis nie.
 • Dit is NIE die gevolg van swak ouerskap nie en kinders met OSS gedra hulle nie met opset sleg nie. Wangedrag is dikwels ‘n reaksie op die omgewing waarin die kind hom bevind en is ‘n manifestaasie van die probleme en uitdagings waarmee persone met OSS daagliks gekonfronteer word.

Wat is die simptome van OSS?

Volgens die organisasie “Autism South Africa”, is dit aan te bevele dat ‘n ouer wat drie of meer van die volgende tekens by hul kind bemerk, verder ondersoek laat instel:

 • Gebrekkige bewustheid van ander persone;
 • Gedrag waarin die kind himself beseer, bv kopstamp, krap, byt;
 • Ongewone gewoontes soos om te wieg, voorwerpe te spin;
 • Taalontwikkeling is atipies, afwesig of vertraag;
 • Hou nie daarvan om aangeraak of vasgehou te word nie of steur hom/haar nie daaraan nie;
 • Min reaksie op verbale insette, en tree soms op asof hy/sy doof is;
 • Geen vrees vir gevaar nie.
 • Verkies om alleen te speel;
 • Onvanpaste gehegtheid aan voorwerpe
 • Abnormale slaappatrone
 • Uitermatige ontsteltenis of emosionele uitbarstings sonder enige ooglopende rede;
 • Veranderinge in roetine of omgewing onstel die kind erg;
 • Ongelyke groot- en/of kleinmotoriese vaardighede;
 • Betrokke in herhalende aktiwiteite en kan nie oortuig of beïnvloed word om dit nie te doen of om iets anders te doen nie;
 • Meer of minder intense ervaring van smaak, reuk, sig, gehoor of gevoel.
 • Lag of huil sonder enige ooglopende rede.

Moontlike tekens van OSS by sluit die volgende in:

 • Baba babbel nog nie wanneer hy/sy 11 maande oud is nie;
 • Geen eenvoudige gebare (waai om te groet) wanneer hy/sy 12 maande oud is nie;
 • Baba uiter nie enkelwoorde teen ouderdom 16 maande nie;
 • Geen 2-woord frases teen ouderdom 24 maande nie (bv baba doedoe; woefie eet);
 • Reageer nie op naam nie en ouers wonder oor die moontlikheid van ‘n gehoorgebrek;
 • Maak selde oogkontak gedurende interaksie met mense;
 • Wys nie na voorwerpe waaarin h/sy belangstel nie;
 • Glimlag selde
 • Kom voor asof hy/sy “in eie wereld” is;
 • Verkies om alleen te speel;
 • Wend nie pogings aan om ouers se aandag te trek nie;
 • Verlies in taal- of sosiale vaardighede op enige ouderdom;
 • Oorsensitief vir sekere klanke, teksture of ligte;
 • Vreemde of herhalende bewegings met hande of vingers;
 • Gebrek aan belangstelling in speelgoed, of speel met dit op vreemde maniere deur in rye te pak, gedeeltes oop en toe te maak of deur dit te spin, eerders as met die speelding as ‘n geheel te speel;
 • Kompulsies of rituele (moet sekere dinge op ‘n sekere manier of in ‘n sekere volgorde doen; emosionele uitbarstings indien die rituele onderbreek word)
 • Ongewone belangstellings bv ligskakelaars, deure, waaiers, wiele.

Waar kry ek hulp?

Besoek Autism South Africa se webwerf http://aut2know.co.za/ waar jy hulp, ondersteuning en meer inligting kan kry oor outisme.

Jy kan hulle ook telefoniese of per e-pos kontak by 011-849909 info@autismsouthafrica.org www.aut2know.co.za