Skisofrenie

Skisofrenie is ‘n baie komplekse siekte maar met die regte behandeling en ondersteuning is daar maniere waarop mense ‘n beter kwaliteit lewe kan hê en ook beter kan voel. Met medikasie, die regte terapie en ondersteuning kan mense hulle simptome beheer en onafhanklikheid van ander bereik en vervulde lewens lei.

Mense wat met Skisofrenie gediagnoseer is moet soms ‘n lang pad loop om die regte behadeling te vind, maar kan gehelp word en raak met die verloop van tyd beter. Dit maak dus nie saak hoe moeilik die pad nou is nie, daar is altyd hoop.

Skisofrenie is soms ‘n vreemde siekte en dit is moeilik om te onderskei tussen wat werklik en onwerklik is. Dikwels sukkel pasiënte om helder te dink, met ander mense in ‘n sinvolle verhouding te staan, emosies te beheer en te funksioneer.

Die eerste en belangrikste stap in enige siektetoestand is om die teken en simptome raak te sien. Die tweede stap is om so speodig moontlik hulp te soek en vir behandeling te gaan. Met die regte behandeling en ondersteuning kan mense wat met Skisofrenie worstel gelukkig en vervulde lewens lei.

Wat is Skisofrenie?

Skisofrenie is ‘n siekte van die brein wat mense se denke, emosies en gedrag beïnvloed. Dit het tot gevolg dat die manier waarop die wêreld gesien en beleef word soms vreemd is en nie met ander se realiteit ooreenstem nie. Pasiënte wat teen Skisofrenie stry mag dinge sien of hoor (stemme of geluide) wat nie bestaan nie, op vreemde of onsamehangede maniere praat, agterdogtig wees dat ander hulle mag skade aandoen en vreemde gedrag openbaar soos byvoorbeeld om hulle nie self te versorg nie.

Vroeë tekens om raak te sien by Skisofrenie

By sommige mense mag Skisofrenie baie vinnig sonder waarskuwing verskyn, maar meestal is daar subtiele tekens wat stadig en geleidelik sigbaar word en eers in ‘n terugblik erken word na ‘n ernstige episode.

In die vroeë aanvangsfase van Skisofrenie mag die volgende waargeneem word:

 • ‘n Subtiele stadige agteruitgang van funksionering en in gewone gedrag
 • Vreemde of eksentrieke gedrag
 • Ongemotiveerdheid
 • Emosieloosheid of vyandigheid en agterdog
 • Isolering en ontrekking van vriende en aktiwiteite
 • Onvermoë of vreugde te beleef of te huil
 • Afname in selfversorging, persoonlike higiëne en voorkoms
 • Verloor belangstelling in stokperdjies sportaktiwiteite
 • Skoolwerk gaan agteruit
 • Vergeetagtigheid
 • Onvermoë om kritiet te hanteer
 • Vreemde woorde of uitdrukkings

Hierdie simptome mag baie oorsake, ook anders as Skisofrenie hê, maar as dit voorkom moet hulp professionele gesoek word.

Tekens en Simptome van Skisofrenie

Wanneer sommige van die volgende simptome opgemerk word, moet daar onmiddellik met ‘n medikus kontak gemaak word.

 • Delusies (‘n Vaste oortuiging wat ten spyte van objektiewe feite nie weerlê of ingesien kan word nie)
 • Hallusinasies (Sensoriese waarneming waar daar geen uiterlike stimuli bestaan nie)
 • Gedisorganiseerde spraak (Vreemde taalgebruik)
 • Gedisorganiseerde gedrag (Vreemde handelinge)
 • Negatiewe Simptome (verandering in normale funksionering, afname in energie, dryfkrag en insiatief)

As jy meer wil lees oor Skisofrenie klik hier (Lys van links)

As jy hulp soek maak kontak met ‘n Algemen Praktisyn, Psigiater of Kliniese Sielkundige klik hier of skakel die Geestesgesondheid Inligtingsentrum by 0219389229.